Una altra alternativa és POSSIBLE !


    Jo dic no ! A continuar envoltada de contaminants, als missatges subliminars, missatges estudiats per a contradir-me cada vegada que he obert el calaix de l’incertesa saludable, a què juguen amb la meua terra i amb el meu entorn social. Vull gaudir d’una cuina oberta i canviar al seu costat,  també vull un…