Favada


  FAVADA (foto sense filtre)   Un post técnic ple de còpia incontrolada  ens du a la perdua de l’espontaneïtat. Però, el descontrol d’una ment en busca de l’espontaneïtat, es la fàbrica del somni d’un plat tradicional, fet amb  càlculs mentals. Ens descontrolem i cuinem! Un plat de favada pot ser no convenient un dia…