RECEPTES BASE – PRACTICANT LA “MISE EN PLACE”


  POSANT EN PRÀCTICA LA:   “MISE EN PLACE” LA MISE EN PLACE, és un terme francés que vol dir  “Posat al lloc” (traducció literal). S’aplica a  l’àmbit professional gastronòmic, és la manera en què s’organitzen les cuines dels grans restaurants per a poder atendre tota la demanda que al menjador arribarà eixe dia,  per dinar o per sopar. És molt…